Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Information om tidpunkt för start av verksamheten
Ni får starta verksamheten tidigast 10 arbetsdagar efter att en komplett anmälan har kommit in till Miljösamverkan östra Skaraborg. På Livsmedelsverkets webbplats, www.slv.se finns information om vilka krav som ställs på lokaler och egen kontroll. Innan verksamheten öppnar ska lokalen uppfylla lagstiftningens krav och system för egen kontroll och rutiner ska vara infört. I samband med första kontrolltillfället kommer vi att kontrollera att verksamheten följer lagstiftningen och har infört ett system för egen kontroll.

Information om avgifter
• Miljösamverkan tar ut en engångsavgift för anmälan om registrering av livsmedelsanläggning / dricksvattenanläggning. Taxan är beslutad av kommunfullmäktige i respektive kommun.
• Miljösamverkan tar även ut en årlig kontrollavgift från och med det år då verksamheten startar. Taxan är beslutad av kommunfullmäktige i respektive kommun.
• Om vi hittar brister vid kontroll kommer vi att debitera nedlagd arbetstid.
Information om avgifterna finns på www.miljoskaraborg.se

Eget dricksvatten på landet
Om ni ska starta en verksamhet på landet och tar ert dricksvatten från egen dricksvattenbrunn, behöver ni även registrera vattenbrunnen som en egen dricksvattenanläggning. Tar ni vatten från en förening eller får vatten via någon annan, behöver denna förening/person registrera sitt dricksvatten. Det finns en särskild blankett för att registrera dricksvattenanläggningen. Ni hittar blanketten på vår webbplats, www.miljoskaraborg.se.

Publicering av resultaten av livsmedelskontrollen
Uppgifterna från livsmedelskontrollen är en offentlig handling och visas på en karta på vår webbplats, www.miljoskaraborg.se.

Vår behandling av personuppgifter
Miljönämnden Östra Skaraborg är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att hanteringen av personuppgifter inom nämndens verksamhet är laglig. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i blanketter, webbformulär eller e-tjänster här: www.miljoskaraborg.se

Inloggning med E-legitimation
Den här tjänsten kräver inloggning och digital signatur med E-legitimation som t.ex. BankID. När du loggar in med e-legitimation kommer din anmälan att registreras under dina personliga ”Mina Sidor”. Detta ger dig möjlighet att se en historik över de anmälningar som du har gjort. Det finns dock inte möjlighet att se historik över anmälningar som andra personer har gjort för ett företags räkning.

Den här tjänsten kräver att ansökan skrivs under med e-legitimation (t.ex. BankID).