Installationsanmälan Värmepump

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Anmälan gäller anläggningar för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten med effektuttag på mindre än 10 MW.

Din anmälan är inte komplett utan bifogade handlingar!
Det är viktigt att du fyller i anmälan korrekt och bifogar relevanta handlingar. För att din anmälan ska vara komplett ska du bifoga:

* situationsplan
* eventuellt grannyttrande
* kopia på avtal med fastighetsägaren om anläggningen ska läggas på annan mark än din egen.

Ett grannyttrande kan göras digitalt via den här länken till Miljösamverkans e-tjänst för grannyttrande i samband med installation av värmepump.
Situationsplan/karta kan du förbereda i vår kart-tjänst som finns på vår webbplats.

Vill du veta mer om lagstiftningen kring anmälan om värmepump kan du läsa i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, paragraf 17.

* Val av inloggning
Om du loggar in med e-legitimation kommer din anmälan att registreras under dina personliga ”Mina Sidor”. Detta ger dig möjlighet att se en historik över de anmälningar som du har gjort. Det finns dock inte möjlighet att se historik över anmälningar som andra personer har gjort för ett företags räkning.